× Note! You have entered LocalBitcoins.com through our user's affiliate program.

Buy bitcoins using Bank transfer Norway with Norwegian Krone (NOK)

LocalBitcoins.com user sturle wishes to sell bitcoins to you.

Price:

323,163.12 NOK / BTC

Payment method:

Bank transfer Norway

User:
sturle

(feedback score 100 %, see feedback)

Trade limits:

50 - 1,000,000 NOK

Location:
Payment window:
1 hour 30 minutes

How much you wish to buy?

NOK
BTC

Sign up and buy bitcoins instantly.

Sign up free

Signing up is free and takes only 30 seconds.

Read the the terms of the trade and make sure you can comply with them. Use this form to send in a trade request with the sum you wish to trade. After opening the trade request it is possible to discuss with the trader in LocalBitcoins.com messaging system.

Open trade requests and message inbox can be found under Dashboard under your user profile page. You can send and receive messages with the trader there.

For more information see quick buy guide.

After sending the trade request you get the payment details.

Trader may not publish the payment details directly and asks you to contact to get the exact account name needed for the payment. In this case, send a LocalBitcoins.com message to the the trader and ask for the further details.

When buying bitcoins online, the payment window is 90 minutes, but this may vary depending on the payment method and the terms of the trade.

If you need help on how to make the payment use LocalBitcoins.com messaging to discuss with the trader how to make the payment.

You can cancel the trade before making the payment. You find open trades under Dashboard in your user profile.

Terms of trade with sturle

Nytt frå og med 15. oktober 2018:

På grunn av rapporteringsplikt etter ny kvitvaskingslov er eg frå no av pålagd å identifisere alle kundar. I fyrste handel frå og med 15. oktober må du difor leggje ved eit bilete av passet eller førarkortet ditt i høg kvalitet. I tillegg treng eg:

Namn og postadresse
Telefonnummer og/eller epostadresse

Localbitcoins legg eit tydeleg vassmerke over biletet du lastar opp, slik at eg ikkje kan misbruke det i andre samanhengar.

Dersom du ikkje har kjøpt av meg før, må du vente opp til to arbeidsdagar før eg slepp bitcoin for fyrste handel. Eg må vente til banken har bokført overføringa og sendt meg det eg treng for å verifisere at informasjonen du oppa stemmer. Ikkje bruk straksbetaling til den fyrste overføringa, og hugs at overføringa må komme frå din eigen bankkonto (ikkje kredittkort).

Det kan òg hende eg vil gjere ekstra verifikasjon av identitet ved å ringe deg eller videosamtale. Spesielt ved større handlar eller volum over tid. Det er ikkje sikkert eg får gjennomført ei slik videosamtale same dag, og eg gjer det berre i arbeidstida på kvardagar.

VIKTIG!: IKKJE KJØP FOR EIN RUND SUM I NOK. Dersom summen sluttar med ,00 kan det ta opp til to arbeidsdagar før eg kan sleppe bitcoin. Tast inn ein sum bitcoin i staden, og la Localbitcoins rekne ut kva prisen vert i kroner og øre. Når kvar handel er på ein unik sum, er det lett for meg å identifisere innbetalinga.

Du kan overføre frå alle bankar, og det går relativt fort på dagtid. Det er fem daglege oppgjer mellom bankane på kvardagar. Overføringa er framme same dag dersom du legg inn betalinga før ca klokka 14. (Fristen varierer litt frå bank til bank; somme bankar har frist klokka 13:45, mange andre klokka 14:15.) Elles er pengane framme om morgonen neste arbeidsdag.

Somme bankar har innført "Snapcash" eller straksbetaling til andre bankar (må ikkje forvekslast med straksbetaling i DNB, som berre fungerer innanfor DNB). Då går overføringa med ein gong, men det er ikkje sikkert at eg har tid til å sjekke kontoen med ein gong.

Det er er mange svindlarar på Localbitcoins. For nye kjøparar, og i tilfelle der betalingsinstruksjonane ikkje vert fylgde 100%, reserverer eg retten til å sjekke ein del detaljar rundt overføringa som ikkje er tilgjengelege før 1-2 arbeidsdagar etter at pengane er framme. Eg kan òg krevje at du verifiserer identiteten din før eg slepp bitcoin, og for kjøp på over 50.000 kroner krev eg alltid det. Verifisering vil som regel seie at vi har eit videomøte der du syner ID og svarer på nokre spørsmål. For å unngå dette må du som minimum halde regelen på første linje og utføre betalinga nøyaktig etter sjekklista du får når du skal betale. Betalinga må komme frå din eigen bankkonto, ikkje ein tredjepart eller kredittkort. Det kan ta nokre dagar før eg har tid til å gjennomføre videomøte.

Eg er stort sett tilgjengeleg mellom 8 og 22 på kvardagar. Utover det er bonus. Ikkje lit på den grøne prikken som hevdar eg er "online". Eg brukar APIet aktivt for automatisering, og ein del API-kall ser ut til å få Localbitcoins til å tru at eg er her.