Sell bitcoins for cash near Hong Kong

More bitcoin exchange options

Buy bitcoins locally Buy bitcoins with cash near Hong Kong

Online trade Buy bitcoins online in Hong Kong Sell bitcoins online in Hong Kong

Trader Distance Location Price/BTC Limits  
ryan662728 (6; 100%) 10.6 km Hong Kong 62,628.24 HKD 1,000 - 50,000 HKD Sell
shinyosub (0) 10.6 km Hong Kong 63,353.41 HKD 10,000 - 1,000,000 HKD Sell
easybtc116 (3000+; 100%) 13.8 km Hong Kong Island, Hong Kong 62,534.44 HKD 5,000 - 1,000,000 HKD Sell
easybtc116 (3000+; 100%) 13.8 km Hong Kong Island, Hong Kong 8,051.92 USD 2,000 - 100,000 USD Sell
ronaldlee0917 (1000+; 100%) 13.9 km Central, Hong Kong 62,826.01 HKD 1,000 - 200,000 HKD Sell
LitBitcoinHK (0) 13.9 km Central, Hong Kong 63,946.73 HKD 10,000 - 100,000 HKD Sell
rnbtcwlbtc (20; 100%) 14.7 km Hong Kong 63,946.73 HKD 10,000 - 50,000 HKD Sell
cryptomarketplace (1000+; 100%) 14.7 km Hong Kong 62,628.24 HKD 100,000 - 700,000 HKD Sell
easybtc116 (3000+; 100%) 14.7 km Hong Kong 62,628.24 HKD 10,000 - 1,000,000 HKD Sell
alanli713 (100+; 100%) 14.7 km Hong Kong 7,987.59 USD 500 - 10,000 USD Sell
superctm (15; 84%) 60.9 km Macau, Macau, Macao 63,946.73 HKD 50,000 - 500,000 HKD Sell
cryptomarketplace (1000+; 100%) 60.9 km Macau, Macau, Macao 62,628.24 HKD 100,000 - 700,000 HKD Sell
johann88 (6; 80%) 118.9 km Guangzhou, Guangdong, China 51,105.60 CNY 50,000 - 200,000 CNY Sell