Buy bitcoins with cash near Khimki, Moskovskaya oblast, Russian Federation

Trader Distance Location Price/BTC Limits  
PunchMoscow77 (1000+; 100%) 17.2 km Krasnopresnenskaya Naberezhnaya, 12, Moskva, Russia, 123610 3,114.10 EUR 3,000 - 500,000 EUR Buy
best_treader (500+; 97%) 18.9 km Moscow, Russia 2,450.00 EUR 1 - 1,000,000,000 EUR Buy
Stable_BTC (500+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 2,491.78 EUR 1,000 - 1,000,000 EUR Buy
brat50000 (500+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 2,616.37 EUR 1 - 1,000,000 EUR Buy
PVU (100+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 2,631.94 EUR 1,000 - 950,000 EUR Buy
BTC2Secure (100+; 97%) 18.9 km Moscow, Russia 2,646.00 EUR 15,000 - 1,000,000 EUR Buy
tratavladgo (3; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 2,647.51 EUR 10 - 200 EUR Buy
ELENAchai (3; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 2,651.56 EUR 1 - 145 EUR Buy
bali8mali (3; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 2,655.30 EUR 50 - 200 EUR Buy
Unlockedz (100+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 2,709.81 EUR At least 100 EUR Buy
masterful13 (500+; 98%) 18.9 km Moscow, Russia 2,740.96 EUR 100 - 500,000 EUR Buy
cryptobro (3000+; 99%) 18.9 km Moscow, Russia 3,074.23 EUR 5,000 - 1,800,000 EUR Buy
shgn (10 000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,184.08 EUR 50,000 - 1,000,000 EUR Buy
BTC2Secure (100+; 97%) 18.9 km Moscow, Russia 3,207.00 EUR 3,000 - 15,000 EUR Buy
Gypsy6 (1000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,244.45 EUR 1,000 - 20,000 EUR Buy
cyber.money (3000+; 97%) 18.9 km Moscow, Russia 3,255.08 EUR Any amount Buy
Unlockedz (100+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,415.16 USD At least 5000 USD Buy
BTC2Secure (100+; 97%) 18.9 km Moscow, Russia 3,471.00 USD 15,000 - 1,000,000 USD Buy
bali8mali (3; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,497.70 USD 100 - 200 USD Buy
puddytime (19; 50%) 18.9 km Moscow, Russia 3,500.56 USD 1 - 450 USD Buy
ELENAchai (3; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,503.40 USD 1 - 200 USD Buy
tratavladgo (3; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,515.45 USD 10 - 200 USD Buy
D128 (22; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,546.00 USD 1,000 - 500,000 USD Buy
PVU (100+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,589.14 USD 100,000 - 915,000 USD Buy
shgn (10 000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,616.92 USD 50,000 - 5,500,000 USD Buy
StoMonet (500+; 98%) 18.9 km Moscow, Russia 3,641.63 USD 2,000 - 100,000 USD Buy
BTC2Secure (100+; 97%) 18.9 km Moscow, Russia 3,648.00 USD 3,000 - 15,000 USD Buy
buy-bitcoins.pro (100+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,648.72 USD 5,000 - 150,000 USD Buy
shgn (10 000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,652.77 USD 10,000 - 50,000 USD Buy
TetChange (1000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 3,652.77 USD 2,000 - 50,000 USD Buy