Buy bitcoins with cash near Khimki, Moskovskaya oblast, Russian Federation

Trader Distance Location Price/BTC Limits  
PunchMoscow77 (1000+; 100%) 17.2 km Krasnopresnenskaya Naberezhnaya, 12, Moskva, Russia, 123610 7,847.79 EUR 3,000 - 500,000 EUR Buy
PunchMoscow77 (1000+; 100%) 17.3 km Moscow, Russia, 123610 565,636.29 RUB 10,750 - 10,804,000 RUB Buy
SUMORYBTC (30+; 84%) 18.9 km Moscow, Russia 7,376.92 EUR 1,000 - 1,000,000 EUR Buy
ByWare (500+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 7,455.40 EUR 1,500 - 100,000 EUR Buy
PVU (100+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 7,914.49 EUR 10,000 - 950,000 EUR Buy
shgn (10 000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 7,916.10 EUR 50,000 - 1,000,000 EUR Buy
puddytime (19; 50%) 18.9 km Moscow, Russia 7,918.42 EUR 1 - 145 EUR Buy
BTC2Secure (100+; 99%) 18.9 km Moscow, Russia 7,930.00 EUR 1,500 - 300,000 EUR Buy
jaba_krot (100+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 7,947.51 EUR 900 - 600,000 EUR Buy
bali8mali (3; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 8,018.19 EUR 50 - 200 EUR Buy
tratavladgo (4; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 8,043.98 EUR 10 - 199 EUR Buy
Gypsy6 (1000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 8,161.70 EUR 1,000 - 20,000 EUR Buy
bali8mali (3; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 8,356.56 USD 100 - 200 USD Buy
jaba_krot (100+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 8,840.36 USD 900 - 600,000 USD Buy
BTC2Secure (100+; 99%) 18.9 km Moscow, Russia 8,889.00 USD 1,500 - 300,000 USD Buy
Glebaty (100+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 8,893.14 USD 300 - 250,000 USD Buy
PVU (100+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 8,916.96 USD 100,000 - 915,000 USD Buy
puddytime (19; 50%) 18.9 km Moscow, Russia 8,928.33 USD 1 - 450 USD Buy
shgn (10 000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 8,932.81 USD 100,000 - 2,500,000 USD Buy
tratavladgo (4; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 8,996.19 USD 10 - 200 USD Buy
TetChange (1000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 9,060.27 USD 2,000 - 50,000 USD Buy
shgn (10 000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 9,192.22 USD 10,000 - 100,000 USD Buy
Lempert (1000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 9,324.16 USD 500 - 20,000 USD Buy
CryptoBank24 (3000+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 535,000.00 RUB 100,000 - 5,000,000 RUB Buy
easy_bit (1000+; 99%) 18.9 km Moscow, Russia 553,887.94 RUB 500,000 - 2,000,000 RUB Buy
SUMORYBTC (30+; 84%) 18.9 km Moscow, Russia 555,603.09 RUB 100,000 - 60,000,000 RUB Buy
bali8mali (3; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 566,941.93 RUB Any amount Buy
garantex.io (4; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 566,941.93 RUB Any amount Buy
tratavladgo (4; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 572,611.35 RUB Any amount Buy
Glebaty (100+; 100%) 18.9 km Moscow, Russia 572,611.35 RUB 300 - 150,000 RUB Buy