Sell bitcoins using Bank: Cash with Euro (EUR)

LocalBitcoins.com user bumbieris wishes to buy bitcoins from you.

Price:

8,123.29 EUR / BTC

Payment method:

Bank: Cash

User:
bumbieris

(feedback score 100 %, see feedback)

Trade limits:

500 - 5,000 EUR

Location:
Payment window:

1 hour

This trader is currently on vacation or is out of bitcoins. Please search for another trader.

Terms of trade with bumbieris

Hi, This exchange is for Cash in Latvia.

TERMS OF EXCHANGE
We can trade online, for a smaller amount, but if you would like to sell more I can buy only if we meet in person.

Contact me on Telegram and we can discuss terms of trade and if we trade in person will offer a 2% fee.

Telegram @onmobit_original
______________________________________
Sveiki, šī apmaiņa ir paredzēta skaidrai naudai Latvijā.

APMAIŅAS NOTEIKUMI
Mēs varam tirgoties tiešsaistē par mazāku summu, bet, ja jūs vēlaties pārdot vairāk, es varu iegādāties tikai tad, ja mēs satiekamies klātienē.

Sazinieties ar mani pa Telegram, un mēs varēsim apspriest tirdzniecības noteikumus un, ja mēs tirgosimies personīgi, mēs piedāvāsim 2% komisiju.

Telegram @onmobit_original
______________________________________
Привет, этот обмен на наличные в Латвии.

ПРАВИЛА ОБМЕНА
Мы можем торговать в Интернете за меньшие деньги, но если вы хотите продавать больше, я могу купить, только если мы встретимся лицом к лицу.

Свяжитесь со мной через Telegram, и мы сможем договориться об условиях сделки, и если мы будем торговать лично, мы предложим 2% комиссии.

Telegram @onmobit_original