Buy bitcoins using Bank: Cash with Euro (EUR)

LocalBitcoins.com user bumbieris wishes to sell bitcoins to you.

Price:

9,175.37 EUR / BTC

Payment method:

Bank: Cash

User:
bumbieris

(feedback score 100 %, see feedback)

Location:
Payment window:
1 hour 30 minutes

This trader is currently on vacation or is out of bitcoins. Please search for another trader.

Terms of trade with bumbieris

Sveicināti!
☝ Ja šis būs mūsu pirmais darījums ir nepieciešāms apliecināt savu personību
=> Mēs varam veikt videozvanu, kurā jūs man uzrādīsiet savu dokumentu vai
=> Jūs atsūtīsiet savu selfie ar ID (pase, ID karte vai vadītāja apliecība) un uz papīra uzrakstīts "Localbitcoin "DATUMS""
Uz ID variet aizklāt datus, bet pilnam vārdam uzvārdam un bildei ir jābūt redzamai.
- Maksājums var būt tikai no personas, kura ir apliecinājusi savu personību.
- Atverot darījumu Jūs piekrītat noteikumiem

✌ Ja šis ir mūsu kārtējais darījums un darījuma summa ir no 100 EUR darījumu veiksim ar 5% komisiju
1. Pārliecinieties vai esiet atzīmējis mani kā ★TRUSTED
2. Nospiediet ikonu Profile
3. ★ Trusted
4. ❐ Your trusted advertisements

➧ Ja darījuma summa pārsniedz 400 Eur rakstiet ☎Telegram un darījumu veiksim ar 2.99% komisiju

☎ Telegram: @onmobit_original
https://t.me/onmobit_original
_________________
Welcome!
☝ If this will be our first transaction, it is necessary to verify
=> We can make a video call in which you will show me your document or
=> You will send your own selfie with ID (passport, ID card or driving license) and "Localbitcoin DATE" on paper.
You can hide the data to the ID, but the full name of the surname and the picture must be visible.
- Payment can only be from a person who has proven his personality.
- When you open a transaction you agree to the terms

✌ If this is our second transaction and the transaction amount will be from EUR 100, we will make a 5% commission
1. Make sure you have marked me as ★ TRUSTED
2. Click the Profile icon
3. ★ Trusted
4. ❐ Your trusted advertisements

➧ If the transaction amount exceeds 400 Eur, write on ☎Telegram and we will carry out transactions with 2.99% commission

☎ Telegram: @onmobit_original
https://t.me/onmobit_original
_________________
Добро пожаловать!
☝ Если это наша первая транзакция, необходимо доказать нашу личность
=> Мы можем сделать видеозвонок, в котором вы покажете мне свой документ или
=> Вы отправте мне свое селфи с удостоверение личности (паспорт, удостоверение личности или водительское удостоверение) и «Localbitcoin „дата“» на бумаге.
Вы можете скрыть данные на ID, но полное имя фамилии и фото должно быть видимым.
- Оплата может быть только от человека, который доказал свою личность.
- Когда вы открываете транзакцию, вы соглашаетесь с условиями

✌ Если это наша второйя транзакция, и сумма сделки составит от 100 евро, мы сделаем комиссию в размере 5%
1. Убедитесь, что вы отметили меня как ★ Надежный
2. Щелкните значок «Профиль»
3. ★ Надежный
4. ❐ Ваши надежные объявления

➧ Если сумма сделки превышает 400 евро, напишите в «Телеграм», и мы проведем транзакции с комиссией в 2.99%

☎ Телеграм: @onmobit_original
https://t.me/onmobit_original