Report this advertisement

Buying Bitcoins

How much do you want to buy?

Payment method:
Bank transfer Norway
Risks:
Low
Seller's rate:
9103.26 NOK/BTC
Trade limits:
20 - 45516 NOK
BTC
NOK
Signing up is free and takes only 30 seconds.

Info

Terms of trade with sturle

VIKTIG!: IKKJE KJØP FOR EIN RUND SUM I NOK. Dersom summen sluttar med ,00 kan det ta opp til to arbeidsdagar før eg kan sleppe bitcoin. Tast inn ein sum bitcoin i staden, og la Localbitcoins rekne ut kva prisen vert i kroner og øre. Når kvar handel er på ein unik sum, er det lett for meg å identifisere innbetalinga.

Du kan overføre frå alle bankar, og det går relativt fort på dagtid. Det er fem daglege oppgjer mellom bankane på kvardagar. Overføringa er framme same dag dersom du legg inn betalinga før ca klokka 14. (Fristen varierer litt frå bank til bank; somme bankar har frist klokka 13:45, mange andre klokka 14:15.) Elles er pengane framme om morgonen neste arbeidsdag.

Somme bankar har innført "Snapcash" eller straksbetaling til andre bankar (må ikkje forvekslast med straksbetaling i DNB, som berre fungerer innanfor DNB). Då går overføringa med ein gong.

Overfører du frå same bank går overføringa øyeblikkeleg. I Nordea må du slå på Innstillinger -> Betalingsinnstillinger -> Betalingene utføres umiddelbart.

Det er er mange svindlarar på Localbitcoins. For nye kjøparar som ikkje er identifisert, og i tilfelle der betalingsinstruksjonane ikkje vert fylgde 100%, reserverer eg retten til å sjekke ein del detaljar rundt overføringa som ikkje er tilgjengelege før 1-2 arbeidsdagar etter at pengane er framme. For å unngå dette må du som minimum halde regelen på første linje og utføre betalinga nøyaktig etter sjekklista du får når du skal betale.

Eg er stort sett tilgjengeleg mellom 8 og 22 på kvardagar. Utover det er bonus. Ikkje lit på den grøne prikken som hevdar eg er "online". Eg brukar APIet aktivt for automatisering, og ein del API-kall ser ut til å få Localbitcoins til å tru at eg er her.
Profile link
Pro trader
Last seen
1 minute ago
Trade volume
500+ BTC
Confirmed trades
10 000+
Feedback score
100%
Escrow release times
Median: 260 min; Average: 651 min

Need help?