Buy bitcoins using Bank transfer Poland with Euro (EUR)

LocalBitcoins.com user eduschka wishes to sell bitcoins to you.

Price:

3,746.46 EUR / BTC

Payment method:

Bank transfer Poland

User:
eduschka

(feedback score 100 %, see feedback)

Trade limits:

350 - 749 EUR

Location:
Payment window:
1 hour 30 minutes

How much you wish to buy?

EUR
BTC

Sign up and buy bitcoins instantly.

Sign up free

Signing up is free and takes only 30 seconds.

Read the the terms of the trade and make sure you can comply with them. Use this form to send in a trade request with the sum you wish to trade. After opening the trade request it is possible to discuss with the trader in LocalBitcoins.com messaging system.

Open trade requests and message inbox can be found under Dashboard under your user profile page. You can send and receive messages with the trader there.

For more information see quick buy guide.

After sending the trade request you get the payment details.

Trader may not publish the payment details directly and asks you to contact to get the exact account name needed for the payment. In this case, send a LocalBitcoins.com message to the the trader and ask for the further details.

When buying bitcoins online, the payment window is 90 minutes, but this may vary depending on the payment method and the terms of the trade.

If you need help on how to make the payment use LocalBitcoins.com messaging to discuss with the trader how to make the payment.

You can cancel the trade before making the payment. You find open trades under Dashboard in your user profile.

Terms of trade with eduschka

Contact: 365/24h
WhatsApp: +41 76 528 14 73
Telegram: @Balmail (Eduschka official)
http://swisscointer.com
Bigger amounts by request.


==========================================
POLSKA WERSJA JEST PONIŻEJ
==========================================Old customers please transfer money to the enclosed bank account.

My KYC -
Trading conditions for
NEW CUSTOMERS :

Before sharing my bank details, I need to conduct a personal verification which requires a photo of your ID next to your face. Please, take a selfie and place it here as an attachement. In case of repeated trades within a few days or when we will see a need of a closer identification, a video conference may be required. During this call you will be asked to show yourself in persona through a camera with a valid ID.

General trading conditions:

1) TOR and proxy users are not accepted with exception of German customers. Your IP address has to correspond to your name, country, phone number.
2) Your name at localbitcoins has to be the same as the name of your bank account.
3) This kind of exchange is only for private persons with their own private bank account. Transfers from third party accounts, hacked accounts and firm accounts are not accepted.
4) Payment reference from LBTC has to be enclosed into your transfer. Payments with another reference are not accepted.
5) When you will send me a payment from a third person, I have to send you money back. 50 francs fee will be deducted from each re-payment.
=====================

If you cannot or won't accept above mentioned conditions, you can still deal with me in persona in Basel:

in CHF
https://localbitcoins.com/ad/90988/kaufen-sie-bitcoins-gegen-bargeld-basel-switzerland

or in EUR:
https://localbitcoins.com/ad/122512/buy-bitcoins-with-cash-basel-switzerland

Also direct exchange between CHF or EUR for sums 500-5'000 francs is possible.
Ask for a question by Telegram (@Balmail (eduschka official)),
WhatsApp (+41 76 528 14 73) or on my website swisscointer.com

======================

Thank you for your attention and understanding.

Best regards
eduschka
==================================================
Starzy klienci prosimy o przelew pieniędzy na załączone konto bankowe.

Mój KYC -
Warunki handlowe dla
Nowi klienci:

Zanim udostępnię swoje dane bankowe, muszę przeprowadzić osobistą weryfikację Twojego identyfikatora obok Twojej twarzy. Zrób selfie i umieść go tutaj jako załącznik. W przypadku powtarzających się transakcji w ciągu kilku dni lub gdy chcemy zobaczyć potrzebę dokładniejszej identyfikacji, może być wymagana konferencja wideo. Podczas tego połączenia chcesz pokazać się osobiście przez kamerę z ważnym identyfikatorem.

Ogólne warunki handlowe:

1) Użytkownicy TOR i proxy nie są akceptowani z wyjątkiem klientów niemieckich. Twój adres IP musi odpowiadać Twojemu imieniu, krajowi, numerowi telefonu.
2) Twoje imię i nazwisko na localbitcoins musi być takie samo jak nazwa twojego konta bankowego.
3) Ten rodzaj wymiany dotyczy wyłącznie osób posiadających własne prywatne konto bankowe. Transfery z kont stron trzecich, zhakowane konta i konta firmowe nie są akceptowane.
4) Odniesienie do płatności z LBTC musi zostać uwzględnione w przelewie. Płatności z innym odniesieniem nie są akceptowane.
5) Gdy wyślesz mi płatność od osoby trzeciej, muszę wysłać ci pieniądze. Opłata 50 franków zostanie potrącona z każdej ponownej płatności.
=====================

Jeśli nie możesz lub nie akceptujesz wyżej wymienionych warunków, możesz nadal kontaktować się ze mną osobiście w Bazylei:

w CHF
https://localbitcoins.com/ad/90988/kaufen-sie-bitcoins-gegen-bargeld-basel-switzerland

lub w EUR:
https://localbitcoins.com/ad/122512/buy-bitcoins-with-cash-basel-switzerland

Możliwa jest więc bezpośrednia wymiana pomiędzy CHF lub EUR na kwoty 500-5'000 franków.
Zapytaj o pytanie przez Telegram (@Balmail (urzędnik eduschka)),
WhatsApp (+41 76 528 14 73) lub na mojej stronie internetowej swisscointer.com

======================

Dziękuję za uwagę i zrozumienie.

Pozdrawiam
eduschka