Sell bitcoins using Bank transfer Norway with Norwegian Krone (NOK)

LocalBitcoins.com user sturle wishes to buy bitcoins from you.

Price:

297,141.02 NOK / BTC

Payment method:

Bank transfer Norway

User:
sturle

(feedback score 100 %, see feedback)

Trade limits:

500 - 2,000,000 NOK

Location:
Payment window:

1 hour 30 minutes

How much you wish to sell?

NOK
BTC

Sign up and sell bitcoins instantly.

Sign up free

Signing up is free and takes only 30 seconds.

Read the the terms of the trade and make sure you can comply with them. Use this form to send in a trade request with the sum you wish to trade. After opening the trade request it is possible to discuss with the trader in LocalBitcoins.com messaging system.

Open trade requests and message inbox can be found under Dashboard under your user profile page. You can send and receive messages with the trader there.

For more information see quick buy guide.

You can cancel the trade before making the payment. You find open trades under Dashboard in your user profile.

Terms of trade with sturle

Eg kan overføre til alle norske bankar. Hugs å skrive kontonummeret ditt i meldinga.

Dersom du legg inn handelen før klokka 14 på ein arbeidsdag, kjem pengane vanlegvis fram same dag til alle norske bankar.

Eg får som regel betalt innan fristen dersom du legg inn handelen mellom 05:00 og 22:00 på kvardagar eller 07:00 til 22:00 i helgene. Legg du inn ein handel utanom det tidsrommet, kan du ikkje rekne med at eg rekk å betale han innan fristen, men eg betaler dersom du opnar handelen på nytt etter at betalingsfristen har gått ut.

IKKJE SLEPP BITCOIN FØR EG HAR OVERFØRT PENGAR! Eg kan ha over hundre handlar her kvar dag. Handlar som forsvinn ut av syne før eg har betalt kjem eg neppe til å oppdage i det heile. Det gjeld sjølv om det står at eg er online.
På grunn av rapporteringsplikt etter ny kvitvaskingslov er eg frå no av pålagd å identifisere alle kundar. I fyrste handel må du difor laste opp eit bilete av passet eller førarkortet ditt i høg kvalitet. I tillegg treng eg:

Namn og adresse
Telefonnummer og/eller epostadresse

Localbitcoins legg eit tydeleg vassmerke over biletet du lastar opp, slik at eg ikkje kan misbruke det i andre samahengar.

Det kan òg hende eg vil gjere ekstra verifikasjon av identitet ved å ringe deg eller videosamtale. Spesielt ved større handlar eller volum over tid.